Bizalmi alapú üzlet
Garázsműhelyből induló, mára kontinenseket átívelő, „amerikai sikertörténet” feelinges veszprémi vállalkozás. Rengeteg befektetett idő, energia, tudatosság, kitartás és persze a szakma szeretete, mely az ipari automatizálásra szakosodott Transmoduls Kft. sikerének a „titka”. Akik mindezt hitelesen képviselik: Maár Márton András és Sári Lajos, akik vallják, a minőség és a megbízhatóság garanciája mindehhez elengedhetetlen.

Mikor indult, mivel foglalkozik a Transmoduls Kft.?
MMA: A cég valamikor a rendszerváltás után,’93-ban indult. Négyen mérnökök indítottuk el, egy elektromérnök kivételével mindannyian gépészek voltunk, szakmailag így alkottunk kerek egészet.

SL: Már az első pillanattól kezdve egy, a későbbiekben is működőképes csapatban gondolkodtunk, ezért volt fontos, hogy a gépészek mellé egy „elektromos” is kerüljön.

MMA: A 90-es évek vége felé, amikor Magyarországon elindulta gazdasági helyzet stabilizálódása, és a multinacionális cégek elkezdtek hazai beszállítókat keresni, akkor és velük együtt tudtunk fejlődni. Elsősorban hazai megrendelők részére és nagyon széles palettán mozogva anyagmozgatástól, csomagolástechnikán, logisztikán, szerelőgépeken, szállítószalagokon keresztül mindent gyártottunk. Igyekeztünk mindenre reagálni, mindenben részt venni, mindenütt ott lenni.

A 2000-es évek elejétől kezdtünk el igazán céggé válni. Akkor költöztünk át a József Attila utcai telephelyre, egy akkor nagynak számító, mostani szemmel nagyon kis műhelyben próbáltunk tovább építkezni. 20-25-en lehettünk; azt gondoltuk, ez a csúcs, már majdnem mindent elértünk, amit szerettünk volna. Nagyon hamar kiderült, hogy a vevő, illetve a piac változik. Az autóipar erősödött, erre kellett fókuszálnunk, számunkra ez tette lehetővé, hogy magas hozzáadott értékű, nagyon erős minőségbiztosítással és a nagyon nagy hatékonyságú rendszerekkel felépített gyártórendszerek, -cellák gyártására koncentrálhattunk. Ezek a magasan automatizált tevékenységek most már komplexként készülnek itt nálunk. Ebbe tartoznak azok az ipari technológiák - a lézer-, az ipari robot technológia, a vision rendszerek - is, amik korábban ismeretlenek voltak.

Ez a tevékenység rengeteg hozzáadott tudást igényel…
MMA: A mind intelligensebb, autonómabb gyártás komoly és egyre képzettebb szakember gárdát kíván, akik ennek a létrehozásában és működtetésében részt tudnak venni. Itt említeném meg a projektjeink magvalósításához szükséges műszaki csapatot, mint a siker alapköveit. Ez három fő csoport összehangolt munkáját jelenti: Projekt vezetők, Elektromos csoport és a Gépész csoport. Az ő magas szintű képzettségük és együttműködésük nélkül elképzelhetetlen a minőségi feladat megoldás.

A mi fejlődésünk is erre fókuszál, ezért szakembereinket folyamatosan képezzük. Emellett fontosnak tartjuk, hogy a cégen belül legyen egy jövőbe tekintő csapat. Ezért van egy K+F teamünk, melynek kettős funkciója van. Egyrészt olyan tudás birtokosa, amivel meg tudja támogatni a projekt teameket, másrészt tud olyan fejlesztéseket és jövőbe mutató technológiákat fejleszteni, melyekre a piacon még nincs példa. Ez a mérnökcsapat a cég jövőjének nagyon fontos záloga.

Egy alkotó kollektívában az egyéni tudások összessége adja a cég tudását. Számunkra ezért nagyon fontos az, hogy az embereink megtalálják azokat a kihívásokat, amelyek számukra izgalmasak, érdekesek, hogy legyen sikerélményük. Nekünk az a célunk, hogy ez a szakmai gárda folyamatosan tudjon fejlődni, ez által egymást erősíteni. A cég egyik alappillére a kollektíva, és az, hogy ez a kollektíva büszke arra, hogy Transmoduls-os, amely cégnek immáron neve és jelentése van. Ugyanígy mi is büszkék vagyunk arra, hogy ezek az emberek velünk dolgoznak, hiszen mi ebben a csapatban látjuk minden egyes ember helyét és saját értékét.

Azért, hogy a saját gárdánk utánpótlását biztosítsuk, a Transmoduls egyben képzőhely is. Az egyetem mellett már szakiskolákkal is tartjuk a kapcsolatot, hogy a fiatalokat ide tudjuk kötni, tudjunk nekik példát, tudást adni. Ennek érdekében már lépéseket is tettünk az irányba, hogy hamarosan itt, helyben is legyen egy szakképző központ.…

Emiatt és annak érdekében, hogy mindinkább próbáljuk a kapcsolódó technológiákat és tevékenységeket is magunk ellátni, egyszerűen szükség volt és van a bővülésre. Ezért költöztünk 2014-ben a mostani, Láhner György utcai műhely- és irodaépületbe.

SL: Ez azt jelenti, hogy nekünk magunknak is nagyon sok fejlődési lépcsőn kellett végigmenni ahhoz, hogy idáig eljussunk. Meg kellett tanulnunk feladatot delegálni, s hogy ezt a minőségi – mára 120 fős- munkavállalói állományt megfelelőképpen tudjuk irányítani, nekünk is együtt kell fejlődnünk a céggel.

Hova tovább?
SL: Nagyon fontos stratégiai döntés volt annak idején, hogy gyakorlatilag azokat a berendezéseket, amiket mi létrehozunk, a saját gyártású alkatrész ellátását is cégen belül állítsuk elő. Ez nagymértékben javította a piaci versenyhelyzetünket, mind határidő, mind pedig értékteremtő képességünk jelentősen nőtt ennek következtében. Ennek a stratégiának a jegyében bővülünk most már a szomszédos telken is, és egy nagyon strukturált koncepció mentén építjük tovább a cég működését, de azt látjuk, hogy a piaci kihívások és a piac igényei további fejlődést és fejlesztéseket indukálhatnak.

MMA: Következő nagy kihívás az is, hogy a Transmoduls nyújtotta minőséget be tudjuk vinni egy olyan globális szolgáltatói rendszerbe, amelyben Magyarországtól függetlenül és akár távoli területeken, de hasonló minőséget garantálva tudjuk kiszolgálni vevőinket. Ezzel a céget olyan prioritásos beszállítói státuszba tudjuk emelni, hogy a maga területén idővel meghatározóvá és megkerülhetetlenné válhat.

SL: Mivel komoly kutatás-fejlesztés pártiak vagyunk, így telephelyünk adottságainak köszönhetően egy K+F projekthez kapcsolódóan, önállóK+F centrumot építünk egy tejesen új, autonóm épület keretében. Ez is a közeljövő projektje. Ez egyrészt ingatlan fejlesztés, épület beruházás, másrészt munkahelyteremtő fejlesztés is, hiszen a cég irányából újabb létszámbővítést követel.

Miben rejlik a cégfilozófia?
SL: Büszkék vagyunk arra, hogy itt Veszprémben tudtunk létrehozni egy nemzetközileg is minőségi munkát adó céget. Arra, hogy olyan gyártó automatákat gyárt a cég, amely napjaink legfókuszosabb termékével, a robotokkal van tele. Az, hogy egy ilyen rendszert itt Veszprémben tudunk megtervezni, létrehozni, programozni, életre kelteni majd nemzetközi szinten értékesíteni, azt jeleni, hogy magasan kvalifikált kollégák segítségével olyan feladatokat tudunk ellátni és generálni cégen belül, amelyek gyakorlatilag az itteni munkaközösségünket is nemzetközivé teszik.

Ehhez a fejlődéshez elengedhetetlen, hogy kik és mennyire hitelesen tudják ezt képviselni, és persze, hogy milyen a visszacsatolás. Tehát nagyon fontos az, hogy egyrészt lépésről lépésre, másrészt, hogy hiteles arccal és cégmúlttal rendelkezve tudjuk ezeket az üzleteket egyre jobban kiteljesíteni.

Mindehhez a kiváló marketing tevékenység is elengedhetetlen…

MMA: A mi üzletünkben a megelégedett vevő a legjobb marketing és a legjobb referencia. Ez hozza magával a továbblépést, az újabb üzletek esélyét. A mi policink mindig ez volt: nem egy üzletet akarunk megnyerni, egy-egy vevőnél akarunk partnerré válni. Így mindig is arra törekedtünk, hogy megrendelőinkkel hosszú távú kapcsolatokat tudjunk kiépíteni. Azt gondolom, ez sikeres stratégiának bizonyult. Árucikkeink nem igazán az utca emberének szóló plakáton hirdethető termékek. Célzottan kell megtalálnunk a vevőket, éppen ezért hazai és külföldi szakkiállításokon veszünk részt, így a napjainkban elengedhetetlen internetes jelenlét mellett személyesen és pozícionáltan tudjuk a saját értékeinket bemutatni.

SL: Mindemellett nagy hangsúlyt fektettünk a minőségpolitikánkra, arra, hogy milyen minőségben szeretnénk a piacon megjelenni, milyen minőségű berendezéseket szeretnénk gyártani.

MMA: Erre vonatkozó szlogenünk: „A minőség nem minden, de a minőség nélkül minden semmivé lesz.” Tehát a mi fókuszuk az, hogy amit kiadunk a kezünk közül, az minőségében – egyben abban a szolgáltatásban, amit nyújtunk – tökéletes legyen, hogy az elnyerje a vevő megelégedettségét. Ez biztosítja számunkra azt, hogy a vevő a jövőben visszatér. Nekünk úgy kell üzletet kötni, hogy közben olyasmiről tárgyalunk, ami még nincs. Ennek ellenére a partnernek biztosnak kell lennie abban, hogy amit ő kér, az megvalósul. Amit mi csinálunk, az bizalmi alapú üzlet.

LEGÉRDEKESEBB FEJLESZTÉS
MMA: Nehéz erre válaszolni. Főleg azért, mert minden egyes gép esetében egyedi rendszerekről beszélünk, így minden egyes gép külön kihívás. Nagy lépésnek számított, amikor elkezdtünk lézertechnológiát használni, amit korábban senki sem. Hasonló nagy ugrás volt a képfeldolgozás és a kamerás applikációk továbbfejlesztése is. Volt olyan feladatunk például, amikor egy speciális szelepcsalád szivárgástesztelését kellett megoldani egyetlen eszközzel, amit korábban harminc különböző gép tudott megcsinálni… Intelligens automata raktárrendszert szállítottunk le nemrégiben… A termelő-gyártó folyamatokban hamarosan beköszönt az együttműködő robotok korszaka…

LEGÚJABB KIHÍVÁS
SL: A folyamatban lévő fejlesztéseink mellett a legújabb kihívás mindenképpen a külföldi kapcsolatok erősítése. A meglévő európai környezet - Lengyel-, Francia-, Német-, Spanyol-, Törökország és Ausztria - mellett volt már dolgunk Mexikóban és az USA-ban is. Kínát külön kiemelném, hiszen ott már van egy vegyes vállalatunk, amiben közvetlenül érdekeltek vagyunk. Ez volt ilyen formán az első lépés a nemzetközivé válás útján, a többit utána kezdtük hozzá szervezni, kialakítani. Kínában óriási potenciált látunk, amit a közeljövőben mindenképpen szeretnénk tovább fejleszteni.

Ring Júlia | Fotó: Tál Dominik