A BALATON ÉKKÖVE
Balatonfüred az elmúlt évtizedben hihetetlen fejlődésen ment keresztül. A reformkorban a művészek, később az üdülők kedvenceként szolgáló város ma a hagyományokat őrizve, mégis új arcát mutatja. Cserép Lászlóval, az önkormányzat Művelődési, Oktatási, Sport és Idegenforgalmi osztályának vezetőjével, Kosler Zoltánnal, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetőjével, valamint András István főépítésszel beszélgettünk.

2007-ben, a városi fejlesztések első idejében elhangzott egy ígéret, miszerint 10 év múlva a Balaton és Balatonfüred egyszer egy modern, európai szintű, kulturált hely lesz. Maradéktalanul megvalósult ez az elképzelés?

CSL: Egy város életében 10 év nem túl nagy idő, de azért jelentős változások történhetnek és Balatonfüreden történtek is. Maradéktalanul semmilyen elképzelés nem valósulhat meg, ilyet mi sem állíthatunk, az viszont biztos, hogy az épített környezet megújításával párhuzamosan a kulturális hagyományok megőrzése meghatározóvá vált városunkban. Mindenképpen elmondhatjuk, hogy összességében Balatonfüred európai szintű kulturált város, ahol jó élni és ahová szívesen jönnek határon belülről és határon túlról.

Mi volt stratégiájuk, várospolitikájuk alapja? Kiket céloztak meg?

CSL: Amikor a stratégiai célcsoportot megjelöltük, egyértelműen az igényes, tehetősebb, nyitott kultúrafogyasztó réteg elérése volt a célunk. Úgy gondolom, hogy ez mára meg is valósult, ugyanakkor ez semmiképpen sem jelent vagylagosságot, hogy Füred a turistáké vagy a helyieké-e, a kettő nem zárja ki egymást. Alapvető érdekünk és célunk, hogy a helyiek is ennek a kultúrafogyasztó rétegnek meghatározó csoportja legyenek, s ezért is fontos, hogy nagy hangsúlyt fektetünk a családok elérésére és megszólítására, valamint a művészeti nevelésre. Nem mindegy, hogy az új generációk milyen mikrokörnyezetben (család, iskola, város) nevelkednek és nőnek fel.

A fejlődés útján nagy hangsúlyt kapott a kulturális alapú városfejlesztés is. Miért tartották ezt fontosnak?

CSL: Korábbi várospolitikai elképzelésünk ma is érvényes, azaz, hogy kulturális alapon fejlesztjük a várost, figyelve arra, hogy megőrizzük az élhető kisváros jelleget. Nagyon fontosnak tartjuk ezt, s ennek talán eredményei is láthatók már. Egy közösség csak akkor életképes, csak akkor van jövője, ha szervesen építkezik múltjából, szépíti, csinosítja épített környezetét, ápolja és gazdagítja a közösséget összetartó kulturális értékeket.

Melyek voltak az elmúlt időszak legfontosabb fejlesztései?

KZ: Balatonfüred város fejlesztése szorosan összefügg a pályázati lehetőségek, azaz az uniós és a hazai pályázati források maximális kihasználásával. Azok az önkormányzatok, melyek az előző ciklusban intenzíven ki tudták használni a támogatási lehetőséget, igazán látványosan tudtak fejlődni. Balatonfüred a jó pályázók közé tartozik, a Balaton-parti települések közül a legtöbb pályázatot nyújtotta be, majd sikeresen nyerte el, és ami a legfontosabb, sikeresen meg is valósította. Megszépült a Tagore-sétány, a Balatonfüred ékköve programban pedig teljesen felújítottuk a reformkori városrészt. Sikerült Balatonfüred városát megnyernünk az évente megrendezett úszó világkupának, ami a mai napig rengeteg lehetőséget biztosít, valamint a 2017-es vizes világbajnokságnak. Megtörtént a lakótelepi óvoda és bölcsőde épületenergetikai korszerűsítése, valamint az Arácsi út felújítása, a belterületi út közlekedésbiztonsági célú fejlesztése, emellett megújítottuk az arácsi postát és a Népházat. Megépítettük a felső városközpontot a Fürdőtelepi városrésszel összekötő kerékpárutat. Az önkormányzat a MÁV-val, a MÁV Start Zrt.-vel és a Balaton Volánnal konzorciumban megújította a vasútállomás alsó várótermét, új fedett peront és buszparkolót építettünk ki, és modernizáltuk az utastájékoztató és jegyváltó rendszert. Ezen túl fejlesztettük az óvodákat; a helyi gimnáziumban korszerű természettudományi labort alakítottunk ki; a bölcsőde mellett játszóházat hoztunk létre; fejlesztettük a szociális és kulturális hálózatot. Korszerűsítettük a közvilágítást, energiatakarékos átalakítás történt; napelemes rendszert telepítettünk a Radnóti, az Eötvös iskolák és a Szent Benedek Gimnázium épületére; felépítettük a sportuszodát és bővítettük a térfigyelő rendszert.

Balatonfüred Város Önkormányzata az előző pályáztatási ciklushoz hasonlóan igyekszik a Széchenyi 2020 forrásait maximálisan kihasználni és ebben a ciklusban is minél több támogatási kérelmet benyújtani. 2016 évben Balatonfüred Város Önkormányzata összesen 16 darab uniós pályázatot nyújtott be, támogatási igényünk 8 327 383 754 forint. A benyújtott pályázatok az alábbi területek fejlesztésére adhatnak lehetőséget: Zöldváros fejlesztése; Intézmények energiakorszerűsítése; Ipartelepítés; Biomassza ORC erőmű létrehozása; Óvodakorszerűsítés; Csapadékcsatorna hálózatának fejlesztése; Egészségügyi alapellátás fejlesztése; Kerékpárosbarát és közlekedésbiztonság fejlesztése; Balatonfüred városának közlekedésfejlesztése; Komplex turisztikai fejlesztés; Műemléki épületek rekonstrukciója; Szociális alapszolgáltatás fejlesztése; Helyi lakosság foglalkoztatásának bővítése.

Építészeti szempontból milyen stratégia mentén haladtak Füred mai arculatának kialakításánál?

AI: Balatonfüred újkori fejlesztése sokszorosan összetett feladatot jelentett, mivel a nagyon sokrétű adottságokkal és jellegzetességekkel bíró város rendkívül elhanyagolt állapotban volt még az ezredfordulón táján is. A többközpontú település számos helyszíne várt sürgős beavatkozásra. A városvezetés nem rendelkezett megfelelő fejlesztési stratégiával, hiányzott a fontos beruházások megvalósításához szükséges gazdasági háttér. A változtatások előkészítéseként, mindenekelőtt jó minőségű rendezési és építészeti terveket készíttettünk, neves szakembereket megszólítva.

A város vezetése elsősorban a közterületek komplex – a közműfelújításokat is tartalmazó – felújítására, valamint stratégiai helyszínek fejlesztésére törekedett, amelyek látványosan javították és felértékelték a környezetet és az utcaképet, ezáltal a magánberuházások számára is vonzó kínálatot teremtettek. Így ma a település nagyobb részén átlagon felül jó az utcák, terek és parkok minősége.

Uniós és kormányzati támogatással a fejlesztési munkálatokat nyilvánvalóan Balatonfüred hírnevét megalapozó legjellegzetesebb és legértékesebb részével, a Fürdőváros helyreállításával volt célszerű kezdenünk. Az egykor virágzó, országos hírnevű gyógy- és üdülőközpont szétdúlt, pusztuló értékeit kellet megmenteni és új életre kelteni. A vízparti városrész teljes megújítása mellett arányosan kellet fejleszteni Füred hagyományos központjait is, a lakosságot kiszolgáló infrastruktúrát.

Hogyan ötvöződik hagyomány és modernitás a város építészetében?

AI: Balatonfüred fürdővárosként ismert, de valójában a rendkívül jó adottságokkal rendelkező, sokarcú település több erős karaktert hordoz: gyógy-idegenforgalmi központ szerepe mellett kulturális központ, bortermelő város, a vitorlázás központja, amely változatos – városias, falusias és üdülő jellegű – lakó, intézményi és munkahelyi területeket is magába foglal. A településen a múlt és a félmúlt, valamint elemei keverednek kusza módon. A múltból megmaradt épített környezet még több helyen fellelhető, hordozza a hagyományos szellemiséget, ennek megőrzése, kihangsúlyozása fontos feladatunk kell, hogy legyen, ez által őrizhető meg Balatonfüred más településsel össze nem téveszthető egyedi arculata.

Kétségtelen, hogy számos vonatkozásban régi és új konfliktusban áll egymással. Hogyan építsünk hát? Hazug magatartás lenne megidézni a múlt világ szellemét és őseink módján építeni. Ez számos új funkció esetében nem is lehetséges. Bármennyire is nehéz, korszerű, új karaktert kell keresnünk és kialakítanunk, amely azért tisztelettel, harmonikusan illeszkedik a múlt elemeihez. Az új épületeknek a hagyományt és újszerűséget kell ötvözniük.

Melyek voltak a legfontosabb fejlesztések, amelyek dominánsan meghatározzák a mai képet?

AI: A közterületek jó minőségű felújítása, valamint több stratégiai fontosságú helyszín fejlesztése, beruházások támogatása révén sikerült látványosan javítani és felértékelni a környezetet és az utcaképet, ami nemcsak a lakosok, vagy az idelátogató közérzetét javítja, de fontos, hogy a magánberuházások számára is vonzó kínálatot teremt. Ma jobb a városban lakni, mint korábban, és megnőtt a beruházási kedv is.

Kétségtelenül a legnagyobb elért eredmény a Fürdőváros hiteles és jó minőségű megújulása, amely révén a város egykori fénye és vonzása is helyreállt. Sikerült megmenteni és hasznosítani az itt megmaradt értékes épületállományt, anélkül, hogy zavaró funkciókat kellett volna ide telepíteni. A városrész ma ismét vonzó üdülő és kulturális központ, ezt a legjobban a település évről-évre folyamatosan növekvő látogatottsága bizonyítja. A vízparti létesítmények is méltó keretet biztosítanak az itt megrendezett számtalan országos és nemzetközi vízisport-rendezvények.

Meghatározó jelentőségű és hatású a pályázati forrásokból megvalósított Szent István tér és környékének felújítása. A téren megépített új épületegyüttes kihangsúlyozza a város adminisztratív központját, a főutca és a régi főtér kaputérségét alakította ki. Rendezett a korszerűsített piac és környéke, régi pompájában látható a zeneiskolát magába foglaló Pálóczy-kastély, valamint a Piros iskola épülete.

Arács városközpontja falusias léptékének és karakterének megfelelően egyszerű eszközökkel, illeszkedő elemekkel újult meg. A kereskedelmi épület példaértékű illeszkedését környezetébe UNESCO díjjal is elismerték. Számos intézményi épület, szálloda épült magas építészeti színvonalú megfogalmazásban.

Mire kell még odafigyelni a jövőben?

AI: Hosszú távon is komfortos és vonzó kisvárosnak szeretném látni Balatonfüredet, amelyben jó élni és ahová az év bármely időszakában jó ellátogatni. A település őrizze továbbra is páratlan hagyományait és értékeit, a természeti és épített környezet minőségét. Ennek érdekében ezután is, minden új fejlesztéssel szemben az arányosság és a minőség elsődleges követelményét kell állítani. A kisvárosi jelleg megőrzése fontos cél kell legyen. A városban kevés a még beépítetlen terület, ezért a településfejlődés folyamatában bizonyos fokú sűrűsödés elkerülhetetlen, azonban minden áron meg kell védeni a csendes lakó- és üdülőterületek nyugalmát, a zöldterületek és zöldfelületek egységét. A részeredmények ellenére, továbbra is keményen kell dolgozni a település arculatának megőrzésén. E téren még nagyon sok a teendőnk.

Hogy véli, Balatonfüred még mindig elsősorban üdülőváros, vagy azon már túlnőtt?

CSL: Balatonfüred túlnőtt azon, hogy egyszerűen üdülőváros legyen, a korábban említett építészeti és közösségi fejlesztéseivel mintát ad, kulturális teljesítménye túlnő a kisvároson, országos, esetenként nemzetközi rangú kulturális és sport programjaival.

Végső soron mitől olyan vonzó Füred? A jövőt illetően milyen további kihívások várnak válaszra?

CSL: Füredet dinamikus fejlődése, egyre magasabb színvonalú szolgáltatásai, ugyanakkor a nyugodt, harmonikus, kicsit költőien szólva, Pannon derűt sugárzó habitusa rendkívül vonzóvá tette. Egyre többen választják otthonokul, ami nagy büszkeség számunkra. Ebből adódnak a közeljövő legfontosabb feladatai is, meg kell őriznünk az eddig elért eredményeket, minimum szinten tartani az elért színvonalat, kijavítani az itt-ott meglevő hibákat, pótolni az elmaradott feladatok elvégzését.

Bertalan Melinda | Fotók: balatonfured.com

Vízre, világ! – Fina Nyíltvízi Úszóbajnokság 2017 Balatonfüred

1820-ban, amikor Wesselényi Miklós átúszta a balatoni öblöt, valószínűleg még csak nem is álmodozott arról, hogy majd két évszázad múlva egyszer a fél – ha nem az egész – világ szeme Balatonfüredre és a Magyar Tengerre fog vetülni. A pillanat mégis eljött. A sikeres csillagállásoknak köszönhetően Magyarország rendezi 2017-ben az úszó-világbajnokságot, a dicsőségből pedig nemcsak Budapestnek, de a nyíltvízi úszás révén a Balaton fővárosának számító Fürednek is jut.

Hogyne jutna, hiszen a város mögött komoly tapasztalat áll. Az elmúlt évek elképesztő ütemű fejlesztései és a Wesselényi emlékére létrehozott Balaton Öbölátúszás mellett a házigazda szerepére predesztinálja az a tény is, hogy Balatonfüred immár egy évtizede sikerrel rendezi meg az Országos Nyíltvízi Úszó Bajnokságot és Világkupát. Adott tehát a know-how, ami kell egy ilyen grandiózus verseny lebonyolításához.

A FINA nyíltvízi úszó világbajnoksága pedig minden kétséget kizáróan lenyűgöző lesz. A verseny elit fordulóját július 15-21. között tartják, amikor a profi hosszútáv-úszók legjava áll a rajthoz, hogy a Balatonba csobbanva összemérjék tudásukat. Július 15-én a férfiak 5 km-es versenyével indul a küzdelem, ami másnap a nők 10 km-es viadalával folytatódik. Egy nap szünetet követően 18-án a férfi 5 km résztvevői, 19-én pedig a női 5 km versenyzői következnek. Július 20-án a csapatok váltóversenyét láthatják a nézők, 21-én pedig mindkét nem 25 km-en teljesíthet.

Ami a sportolókat illeti, Risztov Éva, Olasz Anna, Papp Márk, Rasovszky Kristóf és Mányoki Attila, a hosszútávúszás élő legendája már bizonyosan bejelentkezett a vébére, de a világ legkülönbözőbb szegmenseiből is érkeznek versenyzők. A bajnokság pedig ezzel még nem zárul le: augusztus 9-12. között a masters fordulón amatőrök és volt sportolók is bizonyíthatnak.

A szervezők teljes gőzzel készülnek a versenyre, amelyhez páratlan infrastruktúrát álmodtak meg. A vb helyszínéül szolgáló Tagore-sétány mentén, a víz felett egy 2000 fős lelátót és hatalmas LED falakat állítanak fel, amelyeken folyamatosan végigkövethetők a csónakokból, helikopterről, drónfelvételről közvetített események.

Ha jól kormányoznak, Balatonfüred igen jó szelet foghat ki magának: bár a városban nyáron világverseny nélkül is igen magas a vendégéjszakák száma, a vb rengeteg magyart és külföldit vonz, így egy ilyen nívós szakmai esemény további fejlődési utakat kínálhat, és Balatonfüred megmutathatja, hogy egyáltalán nem csak üdülőváros.