Fenntartani a jövőt
A társadalmi felelősségvállalás és a fenntarthatóság eszméje a VKSZ Zrt. életében nem csupán jól hangzó lózung, hanem évek óta mozgatórugója és iránytűje a cégnek a szolgáltatások, a fejlesztések és a közösséggel folytatott párbeszéd terén is. Mit jelent ez a gyakorlatban? Köller Tamás titkárságvezető és Barabás Borbála stratégiai csoportvezető mondja el.

Hogyan működik együtt a VKSZ Zrt. a polgárokkal? Mit jelent, s hogyan jön létre a cég életében a kommunikáció az emberek felé?

Köller Tamás: Igyekszünk a város lakóit közvetlenül megszólítani, követjük az olvasói szokásokat, visszajelzéseket, jelen vagyunk a városi napilapokban az online felületen, a facebookon, de a honlapunkon is igyekszünk folyamatosan innovatív elemeket alkalmazni (blog, fűnyírási naptár, hibabejelentő felület, tervezzük a hóügyelet mozgásának bemutatását GPS koordináták implementálásával, valamint egy interaktív Veszprémi Kalendáriumot).
A kommunikációval a céges ügymenet során mint produktív elemmel számolunk, amelyben a munkánkat és a – cégfilozófiánknak számító – fenntarthatóságot úgy mutatjuk meg a lakosság számára, hogy abból felismerje a mozgatókat, illetve a bekapcsolódás lehetőségeit. Erre két eszközünk is van: az egyik a példamutatáson alapuló társadalmi felelősségvállalás, a másik a Városom Veszprém mozgalom. Előbbi kapcsán információ- és jó gyakorlat-átadás történik. Utóbbi estében az aktivizáláson van a hangsúly, amely keretében azon szervezeteket, illetve magánszemélyeket szólítjuk meg, akik gondolkodásukban, szándékaikban rokonságot mutatnak a törekvéseinkkel, és alapvetően önkéntes alapon, saját jóindulatuk, tehetségük vagy munkájuk által kívánnak hozzájárulni a város szépítéséhez, fejlesztéséhez.

Társadalmi szerepvállalás:

A VKSZ Zrt. a társadalmi szerepvállalás kapcsán különböző tematikájú előadásaival (pl. szelektív hulladékgyűjtés, kert- és parkgondozás, a biomassza hasznosítása) rendszeresen látogat el óvodai családi napokra, iskolai előadásokra, rendhagyó környezetórákra, illetve a város fontosabb rendezvényeire, de múlt évtől már a saját, Kistó utcában berendezett oktatótermében is fogadja szervezett csoportok, illetve nyári táborozók jelentkezését.

Emellett a cég Fenntarthatóság mindenKOR címmel a Föld Napjához kapcsoltan nagyszabású rendezvényt szervez szakmai partnerei segítségével (a témában érintett regionálisan, országosan és nemzetközileg ismert cégek, természetvédelemmel és kultúrával foglakozó közintézmények, felsőoktatási szereplők, valamint számos civil egyesület részvételével), ahol látványos programokkal, szórakoztató, játékos, ugyanakkor figyelemfelkeltő módon ismerteti meg a régió lakosságát a fenntarthatóság széles spektrumot lefedő elméletével és gyakorlatával, múlt-, jelen- és jövőbeni vetületeivel.

Városom Veszprém:

Veszprém MJV támogatásával a VKSZ Zrt. 2017 tavaszán indította útjára a Városom Veszprém mozgalmat. A program keretében a VKSZ Zrt. közel harminc szervezettel – pl. Járókelő Egyesület, Hatesz Egyesület, Csalán Egyesület, Kör Alapítvány, Veszprémi Civil Ház, Veszprémi Toborzóiroda, Máltai Szeretetszolgálat, Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet – működött együtt az év során, a virágültetéstől kezdve a folyómeder takarításon, a közterület- és temetőszépítésen át egészen a karácsonyi vásár megszervezéséig, számos városszépítő akciót megvalósítva.

Mit jelent a fenntarthatóság a cégstratégia szintjén?

Barabás Borbála: Kétlépcsős a folyamat. Egyfelől a már meglévő tevékenységeinket igyekszünk áttranszformálni a fenntarthatóság jegyében, másfelől a fejlesztéseinknél és terveinknél hosszú távon is életképes modellekben gondolkodunk.
A parkfenntartás kifejezetten törekszik arra, hogy a növénygazdálkodásban is tudja érvényesíteni a fenntarthatósági eszméket. Mondok egy példát: nagy mennyiségű anyagi és humán erőforrás felhasználásunk van az egynyári növények ültetésénél. A jövőben megpróbáljuk úgy parkosítani Veszprémet, hogy nagyobb hangsúlyt kapjanak az évelő növények, amelyek kevesebb vízigénnyel rendelkeznek. De ezzel függ össze az is, hogy tekintettel vagyunk a várható klímaváltozási hatásokra: hőmérséklet-változás, csapadék- eloszlás, páratartalom stb.

Másik területünk a távhőszolgáltatás. A város egyik legnagyobb szén-dioxid kibocsátója a VKSZ Zrt. Ennek ellensúlyozását hivatott szolgálni az elmúlt évek két fejlesztése: két új kazán vásárlása, mellyel nőtt a hatásfok, és a füst-gáz hasznosító rendszer beépítése, illetve a leendő fejlesztéseknél a megújuló energiaforrások, alternatív energiahordozók bevonása, aminek eredményeként hamarosan két 500 kW-os napelempark épül.

Tokos Bianka ǀ Fotó: Domján Attila, Kovács Bálint