Nyitottság és innovativitás
Közszolgáltatóként ugyanolyan fontos az újító megoldások felismerése, mint például az ipari szektorban – vallja dr. Temesvári Balázs, a VKSZ Zrt. vezérigazgatója, akivel a közszolgáltatások rendszeréről és egy egységes vállalat képéről beszélgettünk.

Az elmúlt évek jogszabályi változásai után ma hol helyezné el a VKSZ Zrt.-t a közszolgáltatások rendszerében?

A közösség számára nyújtott szolgáltatásaink terén – a regionális szintű jelenlétről szőtt elképzeléseinket szem előtt tartva – az utóbbi időben alapvetően Veszprémben a városi szolgáltatások színvonalas ellátására fókuszáltunk, hiszen azt valljuk, ha helyi szinten képesek vagyunk a magas minőséget garantálni, akkor annak tapasztalatait felhasználva továbbléphetünk más területekre is. Ennek jegyében számos változás történt, melyek közül elsőként a hulladékgazdálkodásban megindult változásokat emelném ki. Az új rendszerben a közszolgáltatást – a megyében működő szolgáltatókkal közösen tulajdonolt – Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi, de térségi szerepkört felvállalva társaságunk látja el e szakcégek konzorciumának vezetését. Városi hatáskörű területeken a felszíni parkolás rendszerének változásaival folytatnám, melynek keretében már az okos-városi megoldások alkalmazására figyelemmel történt meg az automaták cseréje. Több mint tíz új feladattal bővült a portfóliónk a város- és a létesítményüzemeltetés területén, melyeket jól sikerült illesztenünk a meglévő feladataink közé, kihasználva az átfedések adta előnyöket. A parkgondozás, köztisztaság területén is sikerült nagyot lépnünk előre, ahol erőteljesen bővült a létszámunk, fejlesztettük az eszközparkot és ennek megfelelően az új irányítási elvek alkalmazásával jobbá és átláthatóbbá vált a működésünk. A közoktatási intézmények működtetésében történt változások ellenére a karbantartási és portaszolgálati feladatokat továbbra is társaságunk biztosítja a tankerülettel kötött szolgáltatási szerződés keretében.

Bár nem közszolgáltatás, de az eddig alulhasznosított ingatlanállományunk fejlesztése érdekében közös társaságot hoztunk létre a Vemévszer Kft-vel, amelynek első eredményeként 2017 végén adtuk át a Flóris Lakóparkot. Természetesen az expanzióval párhuzamosan a portfóliónk tisztítása is megtörtént. Ennek keretében az önkormányzati bérlakások üzemeltetése átkerült egy professzionális, kimondottan erre a feladatra létrejött társasághoz, a VESZOL-hoz. Összegezve tehát elmondhatjuk, hogy az elmúlt pár évben egy, a szakmai kihívásokra rugalmasan alkalmazkodni képes, a közösség iránt elkötelezett munkavállalókkal rendelkező társaságot sikerült építenünk és működtetnünk.

Mindezt tisztességes iparos munkával is el lehetne végezni, a társaság együttműködései viszont ennél messzebb mutatnak. Végül is mi a stratégiájuk?

Hiszünk benne, hogy a folyamatos tanulás, az új ismeretek és tapasztalatok megszerzése sokat segíthetnek abban, hogy a változó környezet elvárásaihoz sikeresen alkalmazkodjunk. Érdemes nyitott szemmel járni és átvenni a máshol már bevált jó gyakorlatokat. Ennek egy következő lépcsőfoka az, ha ezekkel a szervezetekkel együtt is tudunk működni. Utóbbi mentén alakítottunk ki partnerséget több felsőoktatási intézménnyel: a fenntartható zöldfelületek kísérleti projektben a Szent István Egyetemmel; az Aranyos-völgyi tudásparki projektünkben a Pannon Egyetemmel, a Moholy Nagy Művészeti Egyetemmel és a Budapesti Műszaki Egyetemmel dolgozunk együtt. De említhetnénk még az MVM Partner Zrt.-vel folyó együttműködésünket, melynek köszönhetően már az idén új napelempark létesülhet, ill. gazdasági szereplőkkel – többek között az IBM Magyarország Kft.-vel – is kooperálunk, akikkel közösen egy, a vállalatirányítást és a feladatok elvégzését okosabbá tevő munkafeladat kiosztó és ellenőrző riportoló rendszert sikerült kidolgoznunk. Ezt a missziónkat folytatni szeretnénk és a tervezett projektjeinkbe a hazaiakon túl akár nemzetközi partnereket is bevonnánk.

A kutatás, fejlesztés, innováció tehát a közszolgáltatásban is elengedhetetlen.

Így van. Vezetőként is folyamatosan nyitott szemmel kell járnunk és képessé kell tennünk a szervezetet az újdonságok befogadására. Nem maradhatunk le a piac többi szereplőjétől, mert az már közép távon hátrányt fog jelenteni, leginkább a költséghatékonyság növelése terén. Ezért vállaltuk fel, hogy Veszprém okos-városi fejlesztési terveiben is részt veszünk, hiszen a megvalósuló városi projektek jó részének üzemeltetésében társaságunk is feladatot kap majd. Fontosnak tartjuk a részvételünket már a tervezés fázisában, mely során képviselni tudjuk az okos eszköz- és költséghatékony megoldásokat. Ezen túlmenően a napi működésben is igyekszünk az okos megoldásokkal operálni: hibabejelentő rendszerünkön keresztül például a partner intézmények és a cég egyes egységei jelezhetik a felmerülő problémákat a létesítménygazdálkodás felé, míg a GPS rendszerünkkel a városüzemeltetés egyes fázisairól kaphatunk naprakész információkat. Ez nagyon fontos a kontrolling számára, hiszen így az információk megadott metodika mentén kerülnek feldolgozásra, amely birtokában kellő időben lehet helyes vezetői döntéseket hozni a közszolgáltatások fejlesztéséről.

A sok tevékenység hatékony működtetése hogyan garantálható?

Vezérigazgatói kinevezésemkor azt a feladatot kaptam, hogy szervezzem meg az egységes vállalati elveknek megfelelően az egyes tevékenységek integrációját, egy egységes vállalatirányítási modell megvalósulását. Ennek érdekében számos új intézkedést vezettünk be: egységes beszerzési protokoll, egységes kontrolling, saját szerviz és gépműhely formájában, de nagyon erős szakmaiság érvényesül a HR területén is. Átmenetileg működtetünk stratégiai igazgatóságot, de idővel ez a terület kikerül a szervezeti struktúrából. Jelenleg a vezérigazgató közvetlen irányítása alá tartoznak az ilyen jelentőségű tevékenységek. A stratégiai tervezés és a projektfejlesztés mellett a HR gazdálkodásért felelős egység, a minőség-és környezetirányítás, a PR-kommunikációs és titkársági terület alkotja a vezérigazgatóságot. Mindazonáltal folyamatosan számolunk annak lehetőségével, hogy a jelenleg is szerteágazó portfóliót kezelő társaságunk további feladatokat kap, hisz a rugalmas ügyintézést ezekben az esetben is tudnunk kell biztosítani.

Jelenleg mi a legfontosabb kihívás a VKSZ előtt?

Két projektünk is szerepel a Modern Városok Programban, az Aranyos-völgy fejlesztés és a Szakipark – mindkettőnél elkészült az előterjesztés, a koncepciótervek, és remélhetőleg az első negyedévben meglesznek a támogatási okiratok. Ezt követően a széles partnerségi hálónkkal megkezdjük ezeknek a projekteknek a megvalósítását. További, előttünk álló nagy kihívás a helyi közösségi közlekedés megszervezése, amelyet szintén az egységes vállalatirányítási rendszerbe integrálunk be, a közlekedés igazgatóság keretében. Jelenleg az üzemeltetést leíró szakértői anyag készül, amelynek megállapításait és eredményeit felhasználva dolgozzuk ki az operatív feladatellátást, valamint az ehhez szükséges eszköz és infrastruktúra beszerzésének formáit.

Hosszú távon milyen jövőkép lebeg a szemük előtt?

Társaságunk vezető szerepet kíván betölteni a közszolgáltatások területén a fenntarthatóság érvényesítésében. Víziónk lényege, hogy a közösség javára és érdekében következetesen, hosszú távú stratégia mentén, lehetőség szerint a megtermelt jövedelem visszaforgatásával, olyan szolgáltatás-portfóliót teremtsünk, amely fenntartható, energia hatékony, környezetbarát és optimálisan, széles időhorizonton a közszolgáltatások színvonalának emelését is meg tudja teremteni.

Bertalan Melinda ǀ Fotó: Kovács Bálint