Zrínyi Miklós – a mesteri hálózatépítő
Szigetvár neve kapcsán azonnal Zrínyi Miklósé (1508-1566) jut eszünkbe. A hősé, aki életét áldozta 1566-ban, hogy megállítsa Szulejmán szultán haderejét. Pedig sokkal több volt egy hősnél. Az ország egyik legnagyobb birtokosa, egyik legelismertebb politikusa, és sokak szerint a legjobb katonája. Példátlan sikerei mögött egy kőkemény hálózatépítő topmenedzser húzódik meg.

Hálózatépítés felsőfokon

Nem volt iskolázott. Nem járt a kor elismert itáliai egyetemeire. Mégis az ország elitjébe emelte a családját, mert minden pillanatban kiváló érzékel azonnal tudta, mit kell cselekednie, kivel kell szövetkeznie céljai elérésében.

A kezdetektől fogva a Habsburg családot szolgálta haláláig. Ez a lojalitás ritka volt abban az időben, neki mégis bevált. Elsőként vett házat Bécsben az uralkodói székvárosban. Tudta, ott dőlnek el a legfontosabb dolgok, ott hozzák a döntéseket.

Kiválóan házasodott. Első felesége a Horvátország leggazdagabb családjából származó Frangepán Katalin volt, második, a cseh Rosenberg Éva már a birodalom elitjéhez tartozott. Feleségei, családjának kapcsolatai is segítették az előrelépését. Nyolc lányát neves magyar családokba házasította, fia, Zrínyi György feleségei a birodalmi elithez tartozó Arco és Stuberberg családhoz tartoztak.

Ezzel egy olyan családi, rokonsági és politikai szövetséget épített, ami mindig a legjobbak között tartotta.

Legjobb barátja és egyben szövetségese a kor egyik legnagyobb birtokosa, Nádasdy Tamás nádor volt.

A katona, a politikus

Egész életében harcolt a török ellen. Nem telt el egyetlen napja sem, hogy gondolatban vagy tettben ne küzdött volna ellene. Kellett is! Hiszen birtokai mindig a török torkában feküdtek.

Fiatalon megszerezte a horvát báni címet, majd utána tárnokmester lett, később Dunántúli Főkapitány és Szigetvári kapitány. Lovas parancsnokként, várvédőként egyaránt elismert katonának, vezetőnek számított.

Katonai és a politikusi szerepkörei szorosan összefüggtek. Zrínyi Miklós fiatalon a királyi tanács tagja lett, ezáltal bekerült a birodalom elitjébe.

Az üzletember, a birtokos

A vagyon és a politikai befolyás kéz a kézben jártak. Egymást építették, erősítették. Zrínyi egy közepes családi birtokból építette fel családi birodalmát: megszerezte a Karlovics vagyont, majd felesége révén a Frangepán birtokok erősítették azt. Katonai teljesítményéért megkapta Muraközt, az Erdődyekkel kötött szerződésnek köszönhetően pedig Vas megyei birtokokhoz jutott. Így az ország egyik legnagyobb birtokosa lett.

A kor 1526 után két király, Szapolyai János és Habsburg Ferdinánd között vergődik az ország. Miközben a török folyamatosan erősödik, elfoglalja az ország középső részét, valamint Horvátország jelentős területeit.

Ezen túl még bevétele származott horvátországi ezüstbányáiból, az adriai kikötőiben folytatott kereskedelemből, valamint bekapcsolódott a nemzetközi marhakereskedelembe is.

Mindez egy célt, a család felemelkedését, ezáltal a haza szolgálatát szolgálta.

A család A Zrínyiek a Szubicsoktól származnak, akik az utolsó Árpádok, valamint Károly Róbert korában Zadar, Trogir, Omis vidékét birtokolták. Hatalmuk megtörése után kapták Zríny várát, amiről a nevüket is vették.

Pethő Imre | Fotók: internet